Tolga Kş
Mc SüRGüN

ZEKA SORULARININ CEVAPLARI

CEVAPLAR

 

Cevap 1

 

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

 

Cevap 2

 

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

 

Cevap 3

 

6 hamlede şu şekilde bölünebilir:

 
  9 5 4 2
----------
0)9 0 0 0
1)5 0 4 0
2)3 0 4 2
3)3 2 4 0
4)3 5 1 0
5)3 3 1 2
6)3 3 3 0
 
 

Cevap 4

 

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

 

 

Cevap 5

 

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

 

Cevap 6

 

8 - 2 / 3 + 6 / 4 + 9 / 1 x 7 - 5 = 72

 

 

Cevap 7

 

Sayılar şu şekilde gruplanmış:
Grup A: Yalnızca eğri çizgilerle yazılan sayılar.
Grup B: Yalnızca düz çizgilerle yazılan sayılar.
Grup C: Hem eğri hem düz çizgilerle yazılan sayılar
Buna göre 15,16 ve 17, sırasıyla C,C ve B gruplarına aittir.

 

Cevap 8

 

Bu dört ağırlık:
1,3,9 ve 27 kiloluk ağırlıklardır.

 

Cevap 9

 

915 * 64 = 732 * 80
Çarpım değeri:58560

 

Cevap 10

 

Birinci terim hariç her terim, kendinden önceki terimlerin hepsinde toplam kaç harf olduğunu veriyor.
Buna göre cevap, ONYEDİ.

 

Cevap 11

 

Harfler, Ocak'tan başlayarak sırasıyla ayların 2. ve 3. harfleri.Buna göre cevap, Haziran kelimesinin 2. ve 3. harfleri olan AZ.

 

Cevap 12

 

Harfler, Haftanın günlerinin ilk ve son harfleridir. Cevap:

 

Cevap 13

 

Her rengin altındaki ifadeler, üsttekini pekiştirmek için kullanılan ektir.Yani Bembeyaz, kıpkırmızı.. gibi.

Buna göre cevap, sarıyı pekiştiren ap'tır.

 

 

Cevap 14

 

Bu dizideki kurala göre soru işareti kaç olmalıdır

Sorudaki HARF sayıları yazılmıştır. Cevap kaç=3 tür.

 

Cevap 15

 

Kelimelere dikkat rakamlar içerisindedir.

Cevap 16’dır

 

 

Cevap 16

 

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

 

Cevap 17

 

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

 

Cevap 18

 

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

 

Cevap 19

 

Soru işaretinin yerine 8 gelmelidir.
Çünkü:
Ocak (1) + Aralık (12) = 13
Şubat (2) + Kasım (11) = 13
Mart (3) + Ekim (10) = 13
Pazartesi (1) + Pazar (7) = 8
Salı (2) + Cumartesi (6) = 8
Çarşamba (3) + Cuma (5) = 8
Nisan (4.ay) + Perşembe (4.gün) = 8

 

Cevap 20

 

"YÜZKARPUZ" 9 harfli olduğu için her gün bir harf kesilir ve sonuca ulaşılır.

 

 

Cevap 21

Sayıların rakam değeri 1 artarak devam etmektedir.

3=Üç-2

5=Beş-3

6=Altı-4

8=Sekiz-5

14= On Dört-6

18=On Sekiz-7

21=Yirmi Bir-8

?=………..-9

?=Yirmi Dört-9

Cevap:24

 

Cevap 22

 

72 (yetmiŞ ikİ : şi
45 (kırK beŞ :
34 (OtuZ dörT : zt
23 (Yirmİ üÇ : iç
77 (YetmiŞ yedİ : şi

Doğru cevap : şi

 

Cevap 23

 

Cevap b dir.

Diğerleri üç yüz yirmi altı olarak okunur

iyi günler...